O nas

Poszukiwanie nowych szans, przewag konkurencyjnych oraz efektywności w zarządzaniu to obecnie główne wyzwania polskich firm. 

Centrum Likwidacji Barier Biznesowych powstało w wyniku wnikliwej analizy sytuacji polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Eksperci, menadżerowie, którzy reprezentują różne branże i środowiska biznesowe, dostrzegli wielką potrzebę stworzenia kanału realnej pomocy menadżerskiej firmom. Celem jest metodyczne i praktyczne pozbycie się barier, które uniemożliwiają lub spowalniają rozwój firm. CLBB to wciąż powiększająca się grupa ekspertów. Budujemy zespoły projektowe aby jak najbardziej efektywnie wdrażać zmiany w przedsiębiorstwach,  komercjalizować produkty i usługi a jednocześnie obniżać koszty naszych usług.    

Eksperci Centrum Likwidacji Barier Biznesowych

Wiesława Dróżdż

Prezes Zarządu CLBB
Liderka zespołu ekspertów ds. zarządzania komunikacją

Była Rzecznik Prasowa Ministerstwa Finansów. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w administracji celno-skarbowej a co za tym idzie korzysta także z całego kapitału ludzkiego, który zna i rozumie. DNA administracji oraz przyjęta przez nią pragmatyka nie stanowi większych tajemnic, dlatego służy tą wiedzą naszym klientom, co zwiększa skuteczność naszych działań.


PAWEŁ CYBULSKI

Partner Zarządzający w  Centrum Likwidacji barier Biznesowych, llider zespołu ds. kontroli skarbowych 

Były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w latach 2016-2017 brał czynny udział w budowie struktur Krajowej Administracji Skarbowej, obecnie doradca podatkowy i szkoleniowiec, ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, skarbowiec z wieloletnim doświadczeniem pracy od najniższych struktur, poprzez kierowanie urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową w Warszawie aż do nadzoru i kierowania pracą całego aparatu skarbowego w latach 2017-2019 w ramach sprawowanej funkcji ministra. Posiada również 8 letni staż w spółce Skarbu Państwa gdzie zajmował się problematyką kontroli dochodzeniowo-śledczej. Czynnie uczestniczył m.in. w budowie programu współdziałania w Ministerstwie Finansów oraz uszczelnieniu podatków VAT i CIT.Robert Kazimierski

Dyrektor ds. komercjalizacji i zarządzania zmianą

Menadżer, mentor, ekspert ds. zarządzania marketingowego, zarządzania strategicznego, zarządzania komunikacją. Specjalista ds. komercjalizacji, modeli biznesowych, wdrażania innowacji a także ds. audytów komunikacyjnych i biznesowych oraz restrukturyzacji komunikacji w firmach. Twórca innowacyjnych projektów biznesowych z zakresu mediów, reklamy, energetyki. Doradca ds. strategii informacyjnych w agencjach rządowych RP. Szkolił komunikacyjne przedstawicieli wielu branż i zawodów, od menadżerów po najważniejsze osoby w państwie. Były dziennikarz, producent telewizyjny, menadżer mediów. Pracował m.in. dla TVP1, TVP2, Polsat, TVN24, TVN Turbo oraz zagranicznych stacji.
Technik budowy płatowców, absolwent Zarządzania Firmą Europejską w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Bezpieczeństwa Energetycznego w Collegium Civitas.Marcin Babiak

Lider zespołu ekspertów ds. kompetencji i szkoleń 

Trener, mentor,
Ekspert przywództwa, zarządzania oraz transformacji kulturowej i cyfrowej, trener-praktyk, mentor i konsultant. Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską w takich firmach jak Intel, Apple, Dell, Groupon czy Komputronik. Na co dzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm. Pracuje jako konsultant, trener i coach kadry menedżerskiej. Specjalizuje się w pracy z młodymi liderami, otwartymi na zmiany szefami firm oraz firmami w okresie transformacji. Doświadczony w pracy w złożonych, międzynarodowych, wielokulturowych i wielojęzycznych organizacjach.
https://www.linkedin.com/in/marcinbabiak/


adw. dr Wojciech Piłat

Partner Zarządzający w  Centrum Likwidacji Barier Biznesowych  
Lider zespołu ekspertów ds. ochrony prawnej właścicieli i menadżerów firm


Adwokat z kilkunastoletnim stażem, doktor nauk prawnych,  licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Ukończył także studia podyplomowe na SGH z zakresu „Zarządzania Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw". W obszarze jego zainteresowań znajdują się prawo cywilne i gospodarcze oraz prawo spółek. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno bieżącej, jak i w zakresie restrukturyzacji, przekształceń, likwidacji oraz upadłości. Jego szczególnym polem zainteresowań są restrukturyzacje oraz upadłości. Problematyką prawa upadłościowego i naprawczego (obecnie: restrukturyzacyjnego) zajmuje się̨ od 2004 roku. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego, podmiotów o charakterze korporacyjnym. Doradza w toku przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorstw, pomaga dobrać optymalną strukturę funkcjonowania firmy oraz w negocjacjach z kontrahentami oraz wierzycielami. Służy także wsparciem firmom w toku postępowania restrukturyzacyjnego, bądź́ upadłościowego. Świadczy lub świadczył obsługę̨ prawną czołowym firmom m.in. z branży leasingowej, kolejowej, budowlanej, przetwórstwa spożywczego, handlu detalicznego oraz branży outdoor. Od lat doradza od strony prawnej wielu syndykom masy upadłości. Posiada duże doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej upadłości likwidacyjnych i
układowych, doradztwie prawnym i współpracy z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi w toku poszczególnych etapów postępowań upadłościowych. Występuje jako obrońca w sprawach karnych gospodarczych. Posiada także duże doświadczenie w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
Autor lub współautor artykułów naukowych i licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego, prawa gospodarczego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jest współautorem najnowszego komentarza do ustawy o komornikach sądowych, ustawy o kosztach komorniczych i kodeksu etyki zawodowej komornika sądowego pod red. M. Świeczkowskiej-Wójcikowskiej i J. Świeczkowskiego, wydanego w 2019 przez Wolters Kluwer. Był ekspertem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w toku prac legislacyjnych dotyczących przygotowania i uchwalenia nowej (2019) ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych.
W latach 2018-2019 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Sekcji Prawa Gospodarczego przy ORA w Warszawie. Od września 2020 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Prawnych, Celnych i
Podatkowych w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Jest autorem pierwszego polskiego bloga prawniczego o tematyce upadłości i restrukturyzacji (www.prawo-upadłościowe.pl).
Stały ekspert prawny portali www.wyborcza.biz i www.gazeta.pl. Występował jako konsultant prawny w wielu programach telewizyjnych, publikacjach prasowych oraz audycjach radiowych, w tym w TVN, TVN24, TVP2, TV Polsat, Radio TOK FM, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Dziennika Gazeta Prawna itp. prywatnie pasjonat muzyki, zarówno jako słuchacz, jak i kompozytor oraz wykonawca.
https://www.linkedin.com/in/dr-wojciech-pi%C5%82at-b5952a5b/

 
Adam Staśkiewicz

Partner Zarządzający w Centrum Likwidacji Barier Biznesowych  
Lider zespołu ekspertów ds. zarządzania jakością 
 

Menadżer, fizyk, ekspert ISO
Obecnie kierownik akredytowanego laboratorium wzorcującego (ISO 17025), Manager jakości, auditor wiodący ISO 9001:2015. 

Pełnomocnik systemu jakości. Ekspert w branży R&D w zakresie systemów pomiarowych. W swoim podejściu jakościowym łączy doświadczenie z tak różnych branż jak automotive, farmacja, lotnictwo, czy też radioaktywność. Zbierał doświadczenie pracując w kontroli jakości Toyoty w Wielkiej Brytanii.  Nadzorował proces budowy cyklotronu oraz przyczynił się do zdobycia pozwolenia na produkcję wyrobów farmaceutycznych tzw. kontrastu do badań tomograficznych. Wprowadzał system zarządzania laboratorium wg normy ISO 17025 A obecnie zajmuje się testowaniem prototypów turbin lotniczych.


Eryk Brodnicki

Prezes Zarządu Centrum Audytu Bezpieczeństwa Sp. z o.o.

Wieloletni Inspektor Ochrony Danych w sektorze publicznym i branży prywatnej. Audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO 27001 i ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w obszarze ochrony danych osobowych. Licencjonowany detektyw oraz Approved Whistleblowing Compliance Officer – specjalista z zakresu wdrażania systemów ochrony sygnalistów. Autor kilkunastu publikacji i prelegent na wielu wydarzeniach o charakterze krajowym i międzynarodowym. Wykładowca na studiach podyplomowych na Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

Marek Kutarba

Lider zespołu ds. finansów 

Doświadczony menadżer, specjalista od optymalizacji kosztów działalności, budżetowania oraz szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstwa, z dużą wiedzą praktyczną. Od lat zajmujący się finansami, ekonomią i prawem podatkowym. Na swoim koncie ma restrukturyzacje kosztowe i projekty z zakresu projektowania systemów finansowych, zarówno małych, jak i średnich firm. Z wykształcenia prawnik. Karierę zawodową rozpoczął w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Od 1989 roku związany z rynkiem wydawniczym, najpierw jako redaktor zajmujący się tematyką podatkową i finansową, a następnie menadżer odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i budżetowe. Od 2014 roku prowadzi własną firmę specjalizującą się w zakresie doradztwa związanego z działalnością gospodarczą i zarządzaniem, współpracując aktywnie z sektorem wydawniczym, firmami konsultingowymi oraz kancelariami prawnymi.