SAB
Stała Asysta Biznesowa


Stała Asysta Biznesowa (SAB)

polega na eksperckim towarzyszeniu przedsiębiorcom w codziennym, bieżącym zarządzaniu firmą. Celem jest realne wsparcie właścicieli firm i ich zespołów w poprawie efektywności i rozwoju. 

(SAB)
 • Firmie, która zostanie zakwalifikowana do programu SAB zostanie przydzielony ekspert, który:

 • specjalizuje się w co najmniej 4 dziedzinach zarządzania biznesem,
 • posiada doświadczenie menadżerskie (co najmniej dyrektorskie), z zasobem dobrych praktyk,
 • posiada doświadczenie biznesowe oraz odpowiednie wykształcenie.

Ekspert na bieżąco współpracuje z właścicielem firmy lub menadżerami a jego rola to konsultacje, rekomendacje, koordynacja w rozwiązywaniu codziennych problemów, wyzwań, dylematów. 

Zakres merytoryczny SAB

 • Operacyjne zarzadzanie firmą,
 • procesy w firmie,
 • zarządzanie projektami,
 • efektywność biznesowa,
 • rozwój produktów i usług,
 • pozyskiwanie i obsługa klientów,
 • zarządzanie produkcją,
 • zarządzanie sprzedażą, marketingiem, reklamą,
 • modele biznesowe,
 • strategie,
 • analizy,
 • nowe rynki,
 • budowanie i utrzymywanie relacji.

Wsparcie jest realizowane na każdym poziomie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ekspert podpisuje umowę o zachowaniu poufności i tajemnicy firmy pod rygorem kar finansowych.Parametry SAB

2363,00 złote netto /miesięcznie + 23% VAT

Parametry SAB
 • Program abonamentowy
 • Asysta multi kompetencyjnego eksperta
 • W programie SAB może wziąć udział każdy rodzaj przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość i branżę,
 • Dostęp do wiedzy, doświadczenia, metodologii, modeli oraz dobrych praktyk zarządzania
 • Przekazanie 100% praw autorskich przedsiębiorstwu do dzieł wytworzonych przez eksperta (dotyczy np. marketingu, modeli biznesowych itp);
Opłaty w SAB:
 • Opłata za udział w programie wynosi 2363,00 złote netto miesięcznie + VAT
 • Koszt jest tożsamy z najniższym wynagrodzeniem na terenie RP i podlega równoległej waloryzacji, 
 • Płatność z góry za każdy rozpoczęty miesiąc usługi; 
 • Jednostka rozliczeniowa: 1 miesiąc, 

Dostępność konsultacyjna:
    - telefonicznie oraz on- line: poniedziałek - piętek w godzinach 9.00 -17.00
    - spotkania bezpośrednie: 3 godziny w tygodniu
    - zadania zlecone ekspertowi: 1 godzina w tygodniu
               - przerwa urlopowa: lipiec 
Okres umowy abonamentowej:
 • Minimalny okresy udziału w programie: 6 miesięcy
 • Okres wypowiedzenia umowy abonamentowej: 1 miesiąc