Planowanie i zarzadzanie ISO 9001:2015

Konsultacja 

500 złotych netto/godzinę

* zniżka 40% dla klientów biur księgowych, które przystąpiły do Programu Partnerskiego
1. Kontekst organizacyjny:
Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych. Zakres systemu zarządzania, Procesy
2. Przywództwo: Przywództwo i zaangażowanie, Polityka jakości, Role i odpowiedzialności, uprawnienia,
3. Planowanie: Ryzyka i szanse
, cele jakości i ich planowanie, planowanie zmian
4. Wsparcie: Zasoby, Kompetencje, Świadomość, Komunikacja, Udokumentowana informacja.
5. Funkcjonowanie: Planowanie operacyjne i nadzorowanie, ustalenie wymagań dla wyrobów i usług, projektowanie wyrobów i usług, nadzorowanie wyrobów i usług dostarczonych z zewnątrz, produkcja i dostarczanie usług, zwalnianie wyrobów i usług, nadzorowanie niezgodnych rezultatów, procesów, usług
6. Ocena osiągnieć: Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena, uudyty wewnętrzne, przegląd zarządzania,
7. Doskonalenie: Niezgodności i działania korygujące,, Ciągłość doskonalenia

Ekspert odpowiedzialny za usługi dotyczące kontroli skarbowych  

ADAM STAŚKIEWICZ

Lider zespołu ekspertów ds. zarządzania jakością oraz R&D

Menadżer, fizyk, ekspert ISO
Obecnie kierownik akredytowanego laboratorium wzorcującego (ISO 17025), Manager jakości, auditor wiodący ISO 9001:2015.

Pełnomocnik systemu jakości. Ekspert w branży R&D w zakresie systemów pomiarowych. W swoim podejściu jakościowym łączy doświadczenie z tak różnych branż jak automotive, farmacja, lotnictwo, czy też radioaktywność. Zbierał doświadczenie pracując w kontroli jakości Toyoty w Wielkiej Brytanii.  Nadzorował proces budowy cyklotronu oraz przyczynił się do zdobycia pozwolenia na produkcję wyrobów farmaceutycznych tzw. kontrastu do badań tomograficznych. Wprowadzał system zarządzania laboratorium wg normy ISO 17025 A obecnie zajmuje się testowaniem prototypów turbin lotniczych.