Koszty jakości w systemach zarządzania

Konsultacja 

500 złotych netto/godzinę

* zniżka 40% dla klientów biur księgowych, które przystąpiły do Programu Partnerskiego
• Identyfikacja kosztów związanych poniesionym nakładami mającymi na celu minimalizację potencjalnych niezgodności.
• Identyfikacja kosztów poniesionych nakładów mających na celu sprawdzenie spełnienia wymagań jakościowych produktu.
• Identyfikacja kosztów poniesionych w rezultacie niespełnienia przez wyrób założonych wymagań, które zostały wykryte przed dostarczeniem do klienta
• Identyfikacja strat poniesionych w rezultacie dostarczenia klientowi produktu niespełniającego założonych wymagań.

Ekspert odpowiedzialny za usługi dotyczące kontroli skarbowych  

ADAM STAŚKIEWICZ

Lider zespołu ekspertów ds. zarządzania jakością oraz R&D

Menadżer, fizyk, ekspert ISO
Obecnie kierownik akredytowanego laboratorium wzorcującego (ISO 17025), Manager jakości, auditor wiodący ISO 9001:2015.

Pełnomocnik systemu jakości. Ekspert w branży R&D w zakresie systemów pomiarowych. W swoim podejściu jakościowym łączy doświadczenie z tak różnych branż jak automotive, farmacja, lotnictwo, czy też radioaktywność. Zbierał doświadczenie pracując w kontroli jakości Toyoty w Wielkiej Brytanii.  Nadzorował proces budowy cyklotronu oraz przyczynił się do zdobycia pozwolenia na produkcję wyrobów farmaceutycznych tzw. kontrastu do badań tomograficznych. Wprowadzał system zarządzania laboratorium wg normy ISO 17025 A obecnie zajmuje się testowaniem prototypów turbin lotniczych.