Operatorem
Centrum Likwidacji Barier Biznesowych
jest 
Commee Bridge sp. z o.o.

Plac Bankowy 2

KRS: 0000709600, NIP: 5252733532, REGON: 369011710

Warszawa

00-095

Polska