Centrum 
Likwidacji 
Barier 
Biznesowych 

Pierwszy krok do lepszej firmy

Misja

Każda firma może lepiej pracować na swojego właściciela. 

Naszą misją jest uwalnianie biznesu od barier.

Czym są bariery
w biznesie?

Jeśli widzisz, że biznes nie idzie zgodnie z planem, coś go blokuje, generuje koszty bez efektów albo świetnie się rozwija ale jest okupiony zbyt dużym wysiłkiem to znaczy, że czas bić na alarm.

Wszystko to, co uniemożliwia efektywne działanie firmy w jej wnętrzu i w otoczeniu jest barierą, którą trzeba zlikwidować.

Zazwyczaj naprawiamy zarządzanie, szukamy efektywności.  Dopracowujemy produkt aby wprowadzić go na rynek, reformujemy lub budujemy od zera marketing i komunikację, szukamy przewagi względem konkurencji, podnosimy kompetencje w zespole i tworzymy wsparcie informatyczne. Budujemy poczucie bezpieczeństwa w relacjach z administracją publiczną ale też interweniujemy w imieniu naszych klientów.  
Uwalniamy biznes od wszelkich barier. 

Wiesława Dróżdż
Prezes Zarządu
Centrum Likwidacji Barier Biznesowych


Centrum Likwidacji Barier Biznesowych prowadzi regularne konsultacje i wdrożenia w firmach. Główną usługą są Stałe Asysty Biznesowe w wybranych obszarach działalności gospodarczej. SAB to pierwszy w Polsce strukturalnie przygotowany system codziennego wsparcia małych i średnich przedsiębiorców. Dostęp do doświadczonych ekspertów w programie umożliwiamy za cenę najniższego wynagrodzenia w Polsce. 

SAB 

 Stała Asysta Biznesowa

Likwidacja barier w zarządzaniu


NOWA MISJA I STRATEGIA FIRMY
NOWE LUB POPRAWIONE PRODUKTY
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
PROCESY
MODELE BIZNESOWE
NOWY LUB POPRAWIONY MARKETING
WEJŚCIE NA RYNEK
BUDOWANIE EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ

Jak likwidujemy bariery w zarządzaniu?  

Konsultacje 

od 300 zł/ h

Wdrożenie zmiany 
w firmie 


Usługi Zarządzania  

Likwidacja barier w komunikacji

Konsultacje komunikacyjne

od 300 zł/ h


wdrożenie zmiany 
w komunikacji firmy


Stretegie komunikacyjne marki i produktów

Likwidacja barier i zagrożeń w relacjach z organami kontrolującymi  

W Polsce jest 4300 organów kontrolnych na różnych poziomach administracji. Każdego dnia przedsiębiorca i jego firma mogą znaleźć się w centrum zainteresowania państwowej machiny nadzoru. 

Przygotowaliśmy specjalny zakres usług konsultacyjnych i wdrożeniowych, których głównym celem jest prewencja, profilaktyka poprzedzająca kontrole oraz pomoc podczas kontroli zwłaszcza tych najdotkliwszych w skutkach, które są lub będą prowadzone przez organy podatkowe. Paweł Cybulski – lider zespołu ds. kontroli skarbowych w Centrum Likwidacji barier Biznesowych, były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Przygotowanie się do kontroli 

 

Odpowiedzialność zarządu i właścicieli 

Weryfikacja klienta lub kontrahenta

AML : Weryfikacja klienta lub kontrahenta 

Łańcuch dostaw towarów z Krajów wysokiego ryzyka

 

Kontrola, czynności sprawdzające, analizy organów podatkowych w Internecie

Ryzyko cen transferowych

Schematy podatkowe MDR
Ośrodki likwidacji barier biznesowych   

Program Partnerski dla biur księgowych i ich klientów 

Zapytaj swoje biuro księgowe czy już przystąpiło do programu partnerskiego CLBB 


Likwidacja barier prawnych 

Niemal codziennie zmienia się otoczenie prawne biznesu

Działamy interwencyjnie, zabezpieczamy firmy od wewnątrz oraz przygotowujemy na zmiany zewnętrzne. 

dr Wojciech Piłat, 
Adwokat, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Ekspert prawa gospodarczego 
Centrum Likwidacji Barier Biznesowych 

Interwencje prawne

od 300 zł/ h

Ochrona firmy i kadry kierowniczej przed osobistą odpowiedzialnością

od 300 zł/ h

Otwarcie i ochrona prawna rozwoju firmy

od 300 zł/ h

Prawne relacje zewnętrzne 

Bezpieczne zakończenie działalności firmy

Prawne relacje wewnętrzne 

Przekształcenia
i restrukturyzacje

Likwidacja barier kompetencyjnych 

Dobre przywództwo jest dziś ważne jak nigdy wcześniej. Utrzymanie i rozwój najbardziej utalentowanych osób bywa ważniejsze od niskich kosztów, czy dobrej reklamy. 

Marcin Babiak, ex szef Apple, Dell, Groupon w Polsce. Mentor Liderów. Właściciel Kordo Edukacja. Gospodarz "Rozmowy Inspirujące". Topowy Głos Polskiego Linkedin 2020

 

Szkolenia uzupełniające

Jeśli podczas konsultacji lub wdrożeń okaże się, że Twój zespół potrzebuje uzupełnienia wiedzy lub nabycia dodatkowych umiejętności, doświadczeni eksperci CLBB, widząc jakie są konkretne potrzeby, przygotują i przeprowadzą szkolenia uzupełniające kompetencje

Warsztaty

Zdobywanie wiedzy i budowanie kompetencji Twojego zespołu związane z zupełnie nowymi wyzwaniami w Twojej firmie. Doświadczeni eksperci CLBB,  widząc jakie są konkretne potrzeby,   przygotują i przeprowadzą pełne programy szkoleń, tworzące nowe zasoby kompetencji w Twojej firmie

Kursy narzędziowe

Jeśli podczas konsultacji lub wdrożeń okaże się, że Twój zespół potrzebuje poznania nowych narzędzi, nabycia umiejętności ich obsługi, doświadczeni eksperci CLBB, widząc jakie są konkretne potrzeby, przygotują i przeprowadzą szkolenie i wdrożenie nowych narzędzi


Komercjalizacja produktów i usług 

Komercjalizacja to „Spowodowanie, że coś, co ma potencjalną wartość i zdolność do przynoszenia zysku, zostanie sprzedane, wyprodukowane, udostępnione lub użytkowane w celu osiągnięcia zysku lub wykreowania kapitału”.

Budujemy realne modele komercjalizacji i je wdrażamy. 


Zarzadzanie jakością

Zarządzanie jakością to ważny krok naprzód w stosunku do zapewnienia jakości. Ponieważ każde działanie w przedsiębiorstwie może mieć wpływ na jakość produktu, obejmuje ono całą organizację. W zarządzaniu jakością każdy pracownik powinien dążyć do doskonalenia własnej pracy. Jest to szczególnie widoczne w koncepcji Zarządzania przez jakość.

Adam Staśkiewicz, lider zespołu ekspertów CLBB ds. zarządzania jakością oraz R&D


Koszty jakości w systemach zarządzania

Mapowanie procesów w systemach zarządzania

Planowanie i zarzadzanie ISO 9001:2015

Pokonywanie barier
w budowaniu relacji
w biznesie
 

Organizacja prestiżowych wydarzeń 

O nas

Centrum Likwidacji Barier Biznesowych to wciąż powiększająca się grupa ekspertów. Budujemy zespoły projektowe aby jak najbardziej efektywnie wdrażać zmiany w przedsiębiorstwach, komercjalizować produkty i usługi a jednocześnie obniżać koszty naszych usług.